001.jpg002.jpg003.jpg

Kujawska Brygada ON

Kujawską Brygadę Obrony Narodowej zamierzano utworzyć wiosną 1939 r. Jej dowództwo miało znajdować się w Bydgoszczy, a pododdziały w Żninie, Wągrowcu i Bydgoszczy. Jej organizację powierzono dowódcy Chełmińskiej Brygady ON. Ze względu na braki materiałowe i kadrowe proces rozwoju tych oddziałów uległ pewnym ograniczeniom. Ostatecznie utworzono w Świeciu przy pomocy gospodarczej 66 pułku piechoty nowe dowództwo Pomorskiej Brygady ON.

stat4u