001.jpg002.jpg003.jpg

Pomorska Brygada ON

Pomorską Brygadę ON utworzono latem 1937 r. na podstawie rozkazu MSWojsk. nr L.dz. 1496/Tjn. z dnia 12 marca 1937 r. Dowódcą brygady został płk Tomasz Mazurkiewicz, który równocześnie pełnił obowiązki kierownika Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz referenta dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu. W skład Brygady weszły bataliony ON "Czersk", "Gniew" ("Starogard"), "Kcynia", "Kościerzyna", "Nakło" i "Tuchola". Na podstawie rozkazu z 2 kwietnia 1939 r. dotychczasowa Pomorska Brygada ON otrzymała nazwę "Chełmińska Brygada ON" z miejscem postoju dowództwa w Toruniu. Jednocześnie w Świeciu utworzono nowe dowództwo dla Pomorskiej Brygady ON. Dowódcą nowej brygady został płk dypl. Kazimierz Tadeusz Majewski, a w jej skład weszły bataliony ON "Czersk", "Koronowo", "Kościerzyna", "Starogard", "Świecie" i "Tuchola".

 

Obsada personalna i skład:

dowódca - płk dypl. Kazimierz Tadeusz Majewski
oficer sztabu  - mjr Tadeusz Jan Zglenicki

batalion ON "Czersk" - kpt. Feliks Szymański

batalion ON "Koronowo" - mjr Anatol Krzesiński

batalion ON "Kościerzyna" - mjr Feliks Jan Mazurkiewicz

batalion ON "Starogard" - mjr Emil Niemiec

batalion ON "Świecie" - mjr Stanisław Dobrzański

batalion ON "Tuchola" - kpt. Stanisław Maciej Ziemba

stat4u