001.jpg002.jpg003.jpg

Oddziały improwizowane

Obrona Lwowa:

Pułk Piechoty ON - ppłk Alfred Grefner
Utworzony 14 września 1939 r. W jego skład wszedł batalion ON "Lwów I" i sformowany z członków Związku Strzeleckiego, kadetów i harcerzy Batalion Ochotniczy pod dowództwem kpt. Stanisława Zielińskiego.

Batalion improwizowany ON - mjr Józef Hornberger
Batalion improwizowany ON - mjr Józef Smagowicz
Batalion improwizowany ON - mjr Franciszek Głowa
Utworzone po 14 września 1939 r. przez dowódcę Lwowskiej Brygady ON - płk. dypl. Franciszka Polniaszka.

 

Armia "Karpaty":

3 Pułk ON - mjr Władysław Welz
Utworzony 14 września 1939 r. z części oddziałów Grupy "Stryj". W jego skład weszły bataliony ON "Stanisławów" i "Stryj" oraz zorganizowany w Bolechowie batalion nadwyżek 49 pułku piechoty pod dowództwem kpt. Irakli Kiknadze. W nocy z 16 na 17 września pułk otrzymał rozkaz obsadzenia rejonu m. Falisz, Stańków oraz lasów "Piła" i "Lisowice" na południe od Stryja. 17 września oddział znajdował się w Synowódzku Wyżnym. Wydany jeszcze tego samego dnia rozkaz nakazywał marsz przez Bolechów na Hoszów, wysunięcie jednego batalionu do Doliny, a następnie dalszy marsz na Wyszków. Po drodze do pułku dołączyła ze Sławska 1 kompania z batalionu ON "Stanisławów". Rano 20 września pułk przekroczył granicę z Węgrami na Przełęczy Wyszkowskiej.

Batalion ON "Krechowce" - ppor. rez. Piotr Nowak
Utworzony 15 września 1939 r. na rozkaz dowódcy OZ Podolskiej BK i komendanta Garnizonu Stanisławów - ppłk. Tadeusza Kurnatowskiego - w rejonie Stanisławów-Krechowce. Składał się z trzech improwizowanych kompanii srzeleckich. Dowódcą został dotychczasowy dowódca 2 kompanii batalionu ON "Jasło" - ppor. rez. Piotr Nowak, dowództwo 2 kompanii baonu "Krechowce" objął ppor. rez. Tadeusz Mołodecki, dotychczasowy dowódca plutonu w 1 kompanii batalionu ON "Gorlice". Natychmiast po utworzeniu oddział otrzymał rozkaz udania się w rejon Krechowce-Chryplin i zorganizowania obrony ppanc.

 

Armia "Pomorze":

Batalion ON "Toruń" (Batalion PW "Toruń") - kpt. Jan Drzewiecki
28 sierpnia 1939 r. w Toruniu z członków Przysposobienia Wojskowego zorganizowany został batalion piechoty w sile trzech kompanii piechoty, kompanii ckm oraz kompanii broni towarzyszącej. Większość żołnierzy miała 17-19 lat i byli to głównie uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich. Zostali oni uzbrojeni głównie w broń francuską, jednak nie wystarczyło jej dla wszystkich - w dwóch ostatnich kompaniach uzbrojono jedynie pojedynczych żołnierzy. Po wybuchu wojny dwie kompanie pod dowództwem kpt. Drzewieckiego wyruszyły w kierunku Warszawy konwojując ok. 500 aresztowanych obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. Pozostała część batalionu została przeznaczona do służby wartowniczej w mieście, żołnierze ochraniali m.in. sztab Armii "Pomorze" i inne wojskowe obiekty w mieście. 6 września żołnierze wraz z innymi polskimi oddziałami opuścili Toruń.

Pułk ON - ppłk Bogdan Sołtys
Utworzony 8 września z batalionów ON "Jabłonowo" i "Brodnica", zasilonych żołnierzami batalionu nadwyżek 4 DP i rozwiązanego baonu ON "Grudziądz". Rozwiązany 10 września.

 

Armia "Poznań":

Zgrupowanie batalionów ON - płk Stanisław Siuda
Utworzone 4 września na bazie Poznańskiej Brygady ON. W jego skład weszły 3 improwizowane pułki ON sformowane z - porozrzucanych dotychczas po różnych związkach taktycznych - batalionów ON. Jego zadaniem była osłona tyłów wycofującej się armii. 8 września zgrupowanie zostało podporządkowane dowódcy Armii "Pomorze", dowództwo znajdowało się w Kłodawie. W nocy z 9 na 10 września pułk ON ppłk. Śliwińskiego przegrupował się na linię Izbica Kujawska - Grochowiska - Jezioro Lubotyń - Mostki. 10 września w skład zgrupowania włączono 3 bataliony ON z Armii "Pomorze" - "Kcynia", "Wągrowiec" i "Żnin". Zgrupowanie zakończyło swój szlak bojowy w okolicach Iłowa, gdzie większość żołnierzy dostała się do niewoli; jedynie nielicznym udało się przebić do Warszawy.

1 pułk ON (zgrupowanie ON "Rudzica") - ppłk Franciszek Junker:
batalion ON "Kościan"
batalion ON "Koźmin"
batalion ON "Opalenica"

2 pułk ON - ppłk Bernard Śliwiński:
batalion ON "Poznań I"
batalion ON "Poznań II"
batalion ON "Szamotuły"

3 pułk ON (zgrupowanie ON "Koło") - ppłk dypl. Kazimierz Sabatowski:
batalion ON "Krotoszyn"
batalion ON "Leszno"
batalion ON "Oborniki"
batalion ON "Ostrów"
batalion ON "Rawicz"

9 września na rozkaz płk. Siudy Zgrupowanie zostało zreorganizowane. Pułk dowodzony przez płk. Śliwińskiego otrzymał nazwę 1 pułku Obrony Narodowej "Poznań", a w jego skład weszły bataliony: "Oborniki", "Szamotuły", "Opalenica", "Poznań I" i "Poznań II".

stat4u