001.jpg002.jpg003.jpg

Chełmińska Brygada ON

Chełmińska Brygada ON powstała na podstawie rozkazu z 2 kwietnia 1939 r. z przemianowania Pomorskiej Brygady ON. Miejscem postoju dowództwa został Toruń. Dowódcą Brygady został płk Tomasz Mazurkiewicz, a jednostką gospodarczą dowództwa był 8 dywizjon żandarmerii. W skład Brygady weszły bataliony ON: "Brodnica", "Bydgoszcz", "Jabłonowo", "Kcynia", "Nakło", "Wągrowiec" i "Żnin". W lipcu 1939 r. dowódcą brygady został mianowany płk dypl. Antoni Jan Żurakowski.

 

Obsada personalna i skład (stan na 31 VIII 1939 r.):

dowódca - płk dypl. Antoni Jan Żurakowski
oficer sztabu - mjr Tadeusz Jakub Konarski

batalion ON "Brodnica" - mjr Adam Fleszar

batalion ON "Bydgoszcz" - mjr Jan Gawroński

batalion ON "Jabłonowo" - kpt. Mikołaj Korwin-Kossakowski

batalion ON "Kcynia" - mjr Florian Sokołowski

batalion ON "Nakło" - mjr Józef Parczyński

batalion ON "Wągrowiec" - mjr Franciszek Aleksander Lubik

batalion ON "Żnin" - mjr Stanisław Wultański

stat4u