001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Poznań I"

Batalion został utworzony wiosną 1939 r. w składzie Poznańskiej Brygady ON. Żołnierze 1 kompanii rekrutowali się głównie z Górczyna i Łazarza, 2 kompanii - z Jeżyc i Sołacza, a 3 kompanii - z Chwaliszewa. Rezerwiści mieli między 30, a 40 lat. Zbiórki batalionu odbywały się w koszarach PKU przy ul. Bukowskiej. Pod koniec czerwca oddział został podporządkowany dowódcy 14 DP. W sierpniu odbywał ćwiczenia w rejonie Zakrzewo-Dąbrówka. Batalion mobilizował się od 24 sierpnia w koszarach 57 pp, jeszcze tego samego dnia przeszedł w rejon Jeziora Niepruszewskiego. 1 kompania ze sztabem baonu zajęła rejon folwarku Kalwy, 2 kompania - folwark Lusówko, pluton kolarzy patrolował trasę Buk-Zakrzewo-Ławica.

3 września batalion przeszedł pod rozkazy dowódcy Podolskiej BK. Tego samego dnia żołnierze opuścili przedpole Poznania i przeszli przez Swarzędz do Kostrzyna, docierając 5 września w okolice Wrześni. W międzyczasie, 4 września baon wszedł w skład pułku ON ppłk. rez. Bernarda Śliwińskiego ze Zgrupowania batalionów ON płk. Siudy. Noc z 5 na 6 września żołnierze spędzili na rynku w Witkowie. Dalszy odwrót odbywał się po linii Budzisław Kościelny-Kopydłowo-Lisewo-Noć. Jedna z kompanii obsadziła rejon dworu Lisewo, pozostałe dwie kompanie - odcinek Kalina-Noć. W miejscowościach Celinowo i Gwarony pozostawiono placówki. Sztab batalionu w dn. 6-7 września przebywał w m. Noć, a od 8 września w m. Morzyczyn. Od 9 września w składzie 1 pułku ON "Poznań" żołnierze organizowali obronę  w rejonie m. Mchowo-Mostki-Babiak. 12 września pluton kolarzy ppor. Wiklińskiego wraz z plutonem z 1 kompanii ON pod dowództwem kpt. Abramczyka wsparły żołnierzy batalionu ON "Opalenica" w walce z oddziałem niemieckim w m. Sompolno, zmuszając go do wycofania się. Pozostała część batalionu znajdowała się w m. Mchowo. Jeszcze tego samego dnia batalion wraz z całością Zgrupowania przeszedł pod rozkazy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. W nocy z 12 na 13 września Zgrupowanie przeszlo na linię Chodecz-Kłodawa-Grabów. Wieczorem 13 września Zgrupowanie wymaszerowało w kierunku wschodnim, docierając następnego dnia w okolice Kutna. 1 pułk ON "Poznań" obsadził rejon stacji kolejowej Strzelce. 15 września batalion ON "Poznań I" wraz z batalionami "Poznań II", "Szamotuły" i "Opalenica" zostały wydzielone ze składu Zgrupowania i przeszły w rejon Szczawin Kościelny-Szczawin Borowy-Suserz jako odwód GO gen. Tokarzewskiego-Kraszewicza. Dowódcą odwodu został ppłk Śliwiński. Batalion dotarł na miejsce 16 września. Następnego dnia ok. godz. 9:00 na pozycje batalionu uderzyły pododdziały niemieckiej 3 DP. Atak piechoty poprzedził ostrzał artyleryjski. Na odcinku 1 kompanii ON doszło do walki wręcz; dwukrotnie ranny został kpt. Abramczyk, a kompania wzięła do niewoli jeńców, w tym oficera w stopniu hauptmanna. Walki trwały cały dzień, wzięła w nich udział większość żołnierzy baonu. Wieczorem kpt. Sęk nakazał odwrót zdziesiątkowanego batalionu - 1 kompania liczyła 15 żołnierzy, 2 kompania - 36, a 3 kompania - 90. Podczas odwrotu do oddziału dołączyło jeszcze kilkudziesięciu żołnierzy, ale stan liczebny nie przekroczył 250. Całą noc z 17 na 18 września maszerowali w kierunku wschodnim. 18 września batalion został otoczony przez nieprzyjaciela pod wsią Byki i w całości dostał się do niewoli.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Ignacy Sęk
adiutant - por. rez. Marian Ludomir Smoniewski
dca plutonu ppanc. - por. rez. Vogt
dca plutonu zwiadu - ppor. rez. Zygmunt Wikliński

 

1 kompania ON "Poznań I"
dowódca - kpt. Lucjan Stanisław Abramczyk
szef kompanii - sierż. Roman Ozorkiewicz / sierż. Tyma
dca I plutonu - ppor. rez. Franciszek Jasiński
dca II plutonu - ppor. rez. Pawłowski
dca III plutonu - NN
dca plutonu ckm - NN

 

2 kompania ON "Poznań II"
dowódca -  por. Jan Organkiewicz
szef kompanii - NN
dca I plutonu - ppor. Walter Majchrzycki
dca II plutonu - ppor. rez. Perski
dca III plutonu - NN
dca plutonu ckm - NN

 

3 kompania ON "Poznań III"
dowódca - por. Franciszek Jasiński
szef kompanii - NN
dca I plutonu - NN
dca II plutonu - NN
dca III plutonu - NN
dca plutonu ckm - NN

 

oficerowie o nieustalonym przydziale: por. Wawrzyn Chojnacki, por. Marian Staniszewski, por. Pawłowski, ppor. Hendrykowski, ppor. Stefan Korcz, ppor. Jerzy Tierling,  ppor. Zygmunt Konwiński, ppor. Henryk Sobkiewicz,

stat4u