001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Poznań II"

Batalion powstał wiosną 1939 r. w składzie Poznańskiej Brygady ON. Żołnierze rekrutowali się z terenu powiatu poznańskiego. Zbiórki alarmowe 1 kompanii odbywały się w rejonie dworca kolejowego w Luboniu, 2 kompanii - na stadionie w Swarzędzu, a 3 kompanii - na placu OSP w Stęszewie. Podstawowym uzbrojeniem żołnierzy batalionu były karabiny Berthier wz. 07/15 oraz wz. 16, kompania ON "Żabikowo" została dodatkowo wyposażona w 5 sztuk garłaczy karabinowych Berthier. Batalion, jako jeden z nielicznych oddziałów Obrony Narodowej, otrzymał w toku wojny karabiny przeciwpancerne wz. 35. Pod koniec czerwca na mocy instrukcji GISZ oddział został podporządkowany dowódcy 14 DP. W sierpniu odbywał ćwiczenia w rejonie Dopiewo-Konarzewo-Chomęcice. Batalion został zmobilizowany 24 sierpnia, po czym przeszedł w rejon Dopiewo-Tomice-Stęszew, gdzie zajął stanowiska obronne. Dowództwo baonu zajęło leśniczówkę Dopiewo. Do końca miesiąca oddział przebywał na wyznaczonych stanowiskach; 1 kompania ON "Żabikowo" prowadziła prace saperskie w okolicach folwarków Podłoziny i Żarnowiec, żołnierze przygotowywali zawały przeciwczołgowe, zaminowano także most przy młynie w Tomicach i stację kolejową Otusz. 2 kompania ON "Swarzędz" odsadzała odcinek Podłoziny-Dopiewo, 3 kompania ON "Stęszew" - odcinek Tomice-Rybojedzko. 31 sierpnia pluton kolarzy baonu dostał od dowódcy brygady - płk. Siudy rozkaz udania się w okolice Zbąszynia i rozpoznania terenu przygranicznego. Żołnierze wrócili z patrolu w godzinach nocnych, patrol nie wykrył żadnych istotnych ruchów na granicy.

1 września żołnierze ruszyli na pomoc mieszkańcom m. Buk, która została zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. 3 września batalion przeszedł pod rozkazy dowódcy Podolskiej BK. Tego samego dnia opuścił zajmowane pozycje i marszem przez Poznań-Kobylepole-Swarzędz-Gułtowy dotarł do Wrześni. Noc z 3 na 4 września żołnierze spędzili w rejonie Swarzędza i Gowarzewa. 4 września baon wszedł w skład pułku ON ppłk. rez. Bernarda Śliwińskiego ze Zgrupowania batalionów ON płk. Siudy. Kolejny nocleg - z 4 na 5 września batalion urządził w rejonie wsi Sobiesiernie, Grzybowo i Chrzanowiec. 5 września ok. godz. 10 na pozycje batalionu zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie, naprowadzone przez miejscowych kolonistów niemieckich. Żołnierze zostali także ostrrzelani z zabudowań z broni ręcznej. Aresztowano piętnastoosobową grupę Niemców, którą wyrokiem sądu polowego rozstrzelano. 6 września batalion przeszedł przez Grzybowo-Mielżyn-Giewartó-Ostrowite-Kleczew do Ślesina. Jedna z kompanii batalionu obsadziła przejście między Jeziorem Ślesińskim, a Jeziorem Mikorzyńskim, pozostałe dwie kompanie zajęły pozycje w lesie przy szosie w rejonie folwarku Tokary. 8 września jedna kompania została przesunięta na odcinek Jezioro Głębockie-Szyszyn, pozostałe na linię Tomisławice-Kryszkowice, dowództwo przeszło do folwarku Tomisławice. Od 9 września w składzie 1 pułku ON "Poznań" żołnierze organizowali obronę  w rejonie m. Mchowo-Mostki-Babiak. 12 września batalion wraz z całością Zgrupowania przeszedł pod rozkazy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. W nocy z 12 na 13 września Zgrupowanie przeszlo na linię Chodecz-Kłodawa-Grabów. Wieczorem 13 września Zgrupowanie wymaszerowało w kierunku wschodnim, docierając następnego dnia w okolice Kutna. 1 pułk ON "Poznań" obsadził rejon stacji kolejowej Strzelce. 15 września batalion ON "Poznań II" wraz z batalionami "Poznań I", "Szamotuły" i "Opalenica" zostały wydzielone ze składu Zgrupowania i przeszły w rejon Szczawin Kościelny-Szczawin Borowy-Suserz jako odwód GO gen. Tokarzewskiego-Kraszewicza. Dowódcą odwodu został ppłk Śliwiński. Tego samego dnia żołnierze przeszli chrzest bojowy - w okolicach folwarku Łanięta starli się z oddziałem niemieckim, którego żołnierze ucielki na widok Polaków idących do boju na bagnety. 16 września batalion dotarł do m. Suserz, gdzie starł się z nieprzyjacielem. W nocy z 17 na 18 września wycofał się pod ogniem artylerii w rejon m. Lwówek, w której stoczył walkę z oddziałem niemieckim, po której wycofał się przez Sanniki-Kiernozię w kierunku Bzury. Pod Sannikami do niewoli dostała się 2 kompania ON "Swarzędz", reszta batalionu została otoczona i skapitulowała 19 września pod Iłowem.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Antoni Cichoń
adiutant - ppor. Gracjan Król
lekarz - por. dr. Władysław Antkowiak
dca plutonu zwiadu - ppor. rez. Stanisław Dachtera
szef batalionu - st. sierż. Stanisław Koźma

 

1 kompania ON "Żabikowo"
dowódca - ppor. rez. art. Ignacy Laskowski
szef kompanii - st. sierż. Stanisław Drop
podoficer broni - sierż. Janicki
dca I plutonu - ppor. rez. Antoni Niwiński
dca II plutonu - ppor. rez. Henryk Wesołowski
dca III plutonu - ppor. rez. Karol Eder
dca plutonu ckm - st. sierż. Jan Bilon

 

2 kompania ON "Swarzędz"
dowódca -  ppor. rez. Klemens Kitka
szef kompanii - st. sierż. Częstochowski
dca I plutonu - ppor. rez. Bolesław Dąbrowski
dca II plutonu - ppor. rez. Stefan Korcz
dca III plutonu - plut. pchor. rez. Julian Suchocki
dca plutonu ckm - ppor. rez. Czesław Borowicz

 

3 kompania ON "Stęszew"
dowódca - kpt. Stanisław Mielcarski
szef kompanii - sierż. Janicki
dca I plutonu - ppor. rez. Edmund Torzecki
dca II plutonu - ppor. rez. Stanisław Domański
dca III plutonu - ppor. rez. Roman Lewandowicz
dca plutonu ckm - ppor. rez. Zygmunt Fibiger

 


kpt. Antoni Cichoń

stat4u