001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Gdynia I"

Formowanie batalionu rozpoczęto jesienią 1937 r. w składzie Morskiej Brygady ON. Żołnierze rekrutowali się z Gdyni-południa, Witomina, Orłowa i Wielkiego Kacka. Dowódcą został mjr Stanisław Zaucha. Gospodarczo batalion podlegał pod 2 mbs. 19 marca 1938 r. batalion wziął udział w koncentracji brygady w Gdyni. Latem 1939 r. oddział przeorganizowano na typ IV. Uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, oraz poziom ich wyszkolenia był na tyle wysoki, że zdecydowano się ująć batalion w tabelach mobilizacyjnych. Po mobilizacji oddział miał przekształcić się w 3 Morski Batalion Strzelców. W sierpniu oddział otrzymał rozkaz przygotowania do obrony kierunku Koleczkowo - Gdynia-Chylonia. Mobilizację batalionu rozpoczęto 24 sierpnia o godz. 6; miejscem zbiórki 1 i 2 kompanii oraz plutonów specjalnych był obóz emigracyjny na Grabówku, 3 kompania i pluton pionierów zbierały się w koszarach 2 mbs.  Oddział miał zakończyć mobilizację do 25 sierpnia do godz. 16, jednak w nocy płk Dąbek rozkazał wymaszerować batalionowi w rejon Koleczkowa (1 kompanii w rejon Kamień-Szemud). Po zakończeniu mobilizacji oddział otrzymał nazwę 3 Morski Batalion Strzelców. Od 25 sierpnia aż do wybuchu wojny żołnierze przygotowywali stanowiska ogniowe i zasieki.

 

Obsada personalna (stan na 1 IX 1939 r.):

dowódca - mjr Stanisław Zaucha
adiutant - ppor. Józef Langiewicz
oficer informacyjny - ppor. rez. Pelc
oficer gospodarczy - ppor. rez. Marian Owoc
oficer płatnik - ppor. rez. Edmund Matczyński
oficer żywnościowy - plut. pchor. Płotka
lekarz - ppor. dr Matuszewski
szef batalionu - st. sierż. Leon Mnichowski
dca plutonu łączności - por. rez. Stanisław Ostrowski
dca plutonu zwiadu - por. Tadeusz Jaroszewski
dca plutonu pionierów - ppor. rez. Wacław Giedroyć

 

1 kompania ON "Gdynia I"
dowódca - kpt. Stanisław Rolny
dca I plutonu - ppor. rez. Stanisław Bussler
dca II plutonu - ppor. rez. Zygmunt Fruczek
dca III plutonu - ppor. rez. Józef Przygoński
szef kompanii - st. sierż. Waraszewski
podoficer gospodarczy - sierż. Kujawa

 

2 kompania ON "Gdynia II"
dowódca - kpt. Wojciech Topa
dca I plutonu - por. rez. Tolimir Legocki
dca II plutonu - ppor. rez. Bolesław Ćwilewicz
dca III plutonu - ppor. rez. Florian Drecki
podoficerowie - plut. Uliczny i plut. Januszewski

 

3 kompania ON "Gdynia III"
dowódca - kpt. Jan Jarzębowski
dca I plutonu - por. rez. Stefan Dzierżanowski
dca II plutonu - ppor. rez. Tadeusz Krupiński
dca III plutonu - ppor. rez. Arkadiusz Chinczewski
szef kompanii - sierż. Szczepan Waliszewski
podoficer gospodarczy - sierż. Doberstein

 

kompania ckm
dowódca - por. rez. Bolesław Polkowski
dca I plutonu - ppor. rez. Walerian Bogusz
dca II plutonu - ppor. rez. Franciszek Kozłowski
dca III plutonu - ppor. rez. Andrzej Mądrzak
dca plutonu moździerzy - ppor. rez. Bolesław Malisz

stat4u