001.jpg002.jpg003.jpg

Morska Brygada ON

Morska Brygada Obrony Narodowej została sformowana na podstawie rozkazu KMW z 30 czerwca 1937 r. Organizacją brygady w jej pierwszym okresie istnienia zajął się ppłk Edmund Śmidowicz, natomiast pierwszym dowódcą został we wrześniu 1937 r. płk dypl. Józef Sas-Hoszowski. Sztab utworzono latem, a nabór do pierwszych czterech batalionów trwał od października 1937 r. do marca 1938 r. Żołnierze zostali umundurowani w mundury sukienne nowego wzoru. Dowództwo brygady stacjonowało w Gdyni przy ulicy Zgoda 4. 19 marca 1938 r. na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbyła się pierwsza koncentracja wszystkich czterech batalionów brygady. Koncentrację zakończono defiladą i obiadem żołnierskim. Batalion ON "Gdynia I" oraz batalion ON "Kartuzy IV" ujęto w tabelach mobilizacyjnych jako odpowiednio: 3 i 4 Morski Batalion Strzelców. Latem 1939 r. przeorganizowano istniejące bataliony na typ IV. Do 12 lipca 1939 r. brygada podlegała dowódcy Obrony Wybrzeża Morskiego - kmdr. dypl. Stefanowi Frankowskiemu. Współpraca między nim, a dowództwem brygady nie układała się harmonijnie. Po 12 lipca dowództwo brygady zostało przeformowane w dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża. Na to miejsce na przełomie lipca i sierpnia powołano nowe dowództwo brygady; kierował nim płk Stanisław Dąbek, a oficerem sztabu został mjr Jan Szymanowicz. W sierpniu rozpoczęto formowanie baonu ON "Gdynia III", jednak do momentu wybuchu wojny oddział nie osiągnął gotowości bojowej. 24 sierpnia, po zarządzeniu mobilizacji, dowództwo brygady przeniosło się do Kosakowa.

 

 

Obsada personalna i skład (VII 1937 - VII 1939):

dowódca - płk dypl. Józef Sas-Hoszowski

 

Oddział Zwiadowców

 

Batalion ON "Gdynia I" - mjr Stanisław Zaucha

Batalion ON "Gdynia II" - mjr Władysław Sikorski

Batalion ON "Kartuzy IV" - kpt. Marian Mordawski

Batalion ON "Kaszuby V" - kpt. Adam Pasiewicz

 

 

Obsada personalna i skład (stan na 1 IX 1939 r.):

dowódca - płk Stanisław Dąbek
zca dcy - ppłk Stanisław Brodowski
oficer sztabu - mjr Jan Wojciech Szymanowicz
oficer gospodarczy - kpt. Antoni Urbaniak
oficer mobilizacyjny - kpt. Jerzy Wierzbowski
ofcier informacyjny - kpt. Śliwiński
szef kancelarii - st. sierż. Sadowski

 

Oddział Zwiadowców

 

Batalion ON "Gdynia I" - mjr Stanisław Zaucha

Batalion ON "Gdynia II" - mjr Władysław Sikorski

Batalion ON "Gdynia III" - mjr Franciszek Piotrowiak

Batalion ON "Kartuzy IV" - kpt. Marian Mordawski

Batalion ON "Kaszuby V" - mjr Jan Zagłoba-Smoleński

stat4u