001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Brasław"

Batalion został sformowany w 1938 r. w składzie Dziśnieńskiej Półbrygady ON. Wiosną 1939 r. został przeformowany na Typ I.

Wybuch wojny zastał batalion w składzie macierzystej półbrygady. 17 września otrzymał od kpt. Chodźko rozkaz odwrotu z Brasławia na Wilno. 18 września do batalionu dołączył dowódca półbrygady, płk dypl. Perkowicz. W ciągu dnia baon dołączył do pułku KOP "Głębokie" który pod wpływem naporu Armii Czerwonej ropoczął odwrót na zachód. Rankiem 19 września całość zgrupowania znajdująca się w rejonie m. Widze kontynuowała odwrót w kierunku Wilna. Po tym, jak do płk. Perkowicza dotarła wiadomość o zajęciu miasta przez oddziały sowieckie zdecydował o przejściu oddziału na Łotwę. W okolicy Duksztów batalion został zbombardowany przez lotnictwo sowieckie, lecz obyło się bez poważnych strat. Wieczorem żołnierze dotarli do m. Turmont na granicy polsko-łotewskiej. Przekraczanie granicy rozpoczęto 20 września o godz. 5 rano pod Turmontem. Wszyscy oficerowie, podoficerowie i żołnierze zostali internowani.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Eugeniusz Tokarski

 

1 kompania ON "Brasław"
dowódca - kpt. Jan Król

 

2 kompania ON "Opsa"
dowódca - kpt. Stanisław Kraszewski

 

3 kompania ON "Miory"
dowódca - kpt. Michał Daszczyszak

stat4u