001.jpg002.jpg003.jpg

Dziśnieńska Półbrygada ON

Dziśnieńska Półbrygada ON została utworzona na mocy rozkazu MSWojsk. z dnia 18 lipca 1938 r. Podporządkowano ją dowódcy Okręgu Korpusu nr III. Dowództwo stacjonowało w Postawach. Dowódca półbrygady otrzymał w ramach Przysposobienia Wojskowego podobne uprawnienia jak dowódca brygady lub pułku KOP. W obwodach jednopowiatowych dowódcy kompanii obok funkcji etatowych byli również wykorzystywani przez dowódców batalionów do pracy w ramach Przysposobienia Wojskowego. W skład półbrygady weszły dwa bataliony ON: "Postawy" oraz "Brasław". Latem półbrygadę podporządkowano dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

Obsada personalna:

dowódca - płk dypl. Edward Perkowicz
oficer sztabu - kpt. adm. Cyprian Chodźko

Batalion ON "Brasław" - kpt. Eugeniusz Tokarski

Batalion ON "Postawy" - kpt. Józef Cader

stat4u