001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Ostrów"

Batalion podlegał gospodarczo pod 60 pp. Żołnierze rekrutowali się z powiatu ostrowskiego bez miasta i gminy Mikstat. 1 i 2 kompania stacjonowały w Ostrowie, a 3 - w Odolanowie. Pod koniec czerwca batalion został podporządkowany dowódcy 25 DP.

W momencie wybuchu wojny batalion znajdował się w rejonie Wierzbno-Łąkociny, kompania ON "Odolanów" znajdowała się w swojej rodzinnej miejscowości. 3 września w rejonie Turku batalion stracił 40% stanu osobowego podczas bombardowania lotniczego. 4 września oodział znajdował się w rejonie Morawina. 6 września baon przeszedł z rejonu Kościelca w pobliże Koła, wszedł w skład Zgrupowania "Koło" ppłk. dypl. K. Sabatowskiego i w godzinach popołudniowych zaczął obsadzać pozycję przedmościa "Koło".

Obsada personalna:

dowódca - mjr Antoni Bukała
adiutant - por. Józef Cyba
lekarz - por. dr Chmiel
kierownik kancelarii - plut. Jan Kończak
dca plutonu zwiadu - plut. Piotr Kapała

 

1 kompania ON "Ostrów I"
dowódca - por. rez. Mieczysław Donaj
dca I plutonu - por. rez. Julian Goncarewicz

 

2 kompania ON "Ostrów II"
dowódca -  por. rez. Edmund Stanisław Wciórki
szef kompanii - st. sierż. Szymański
podoficer gospodarczy - kpr. rez. Franciszek Owczarek
dca I plutonu - ppor. rez. Lech Rowiński
dca II plutonu - ppor. rez. Adolf Zieliński
dca III plutonu - ppor. rez. Józef Kałużny
dca plutonu ckm - ppor. rez. Franciszek Zieliński

 

3 kompania ON "Odolanów"
dowódca - kpt. Romuald Jan Maszkiewicz
szef kompanii - st. sierż. Lipiński
dca I plutonu - ppor. rez. Wieczerzak
dca II plutonu - ppor. rez. Wawrzyniak
dca III plutonu - ppor. rez. Płóciennik
dca plutonu ckm - ppor. rez. Edmund Wielicki

stat4u