001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Cieszyn II"

Batalion ON "Cieszyn II" został utworzony na początku 1939 r., jednak z powodu braków w uzbrojeniu pełną gotowość osiągnął dopiero w kwietniu. Pododdziały specjalne i pierwszą kompanię zorganizowano w Cieszynie, drugą w Trzyńcu, a trzecią w Jabłonkowie. Pod względem dowodzenia i szkolenia batalion podlegał 21 Dywizji Piechoty w Bielsku

 

Obsada personalna:

dowódca - mjr Włodzimierz Antoni Kuczma

 

1 kompania ON "Cieszyn Zachodni"
dowódca - kpt. Adam Władysław Kottik

 

2 kompania ON "Trzyniec"
dowódca -  kpt. Bolesław Jan Bytomski

 

3 kompania ON "Jabłonków"
dowódca - kpt. Ignacy Stachowiak
dca I plutonu - por. rez. Romuald Franciszek Buczek

stat4u