001.jpg002.jpg003.jpg

Wołyńska Półbrygada ON

Tworzenie Wołyńskiej Półbrygady ON rozpoczęto w marcu 1938 r. w Lublinie, gdzie sformowano dowództwo półbrygady. Początkowo składała się ona z oddziału zwiadowców i dwóch batalionów. Mimo wysiłków organizacyjnych tworzenie nowej półbrygady na Wołyniu przebiegało bardzo powoli. Główną przyczyną były bardzo małe możliwości rekrutacji Polaków na tym obszarze. Pod koniec marca 1938 r. ustalono, że pokojowy stan osobowy półbrygady będzie stanowił uzupełnienie przeszkolonych rezerwistów dla jednostek wojska stałego. Wołyńska Półbrygada ON po zmobilizowaniu składać się miała wyłącznie z młodzieży przedpoborowej, najstarszych mniej wartościowych rezerwistów i pospolitego ruszenia. Wobec tego dla batalionów półbrygady nie przewidywano żadnych zadań bojowych. Można było ich użyć do służby wartowniczej i ochronnej oraz do zabezpieczania tyłów i bezpośredniego zaplecza armii. Latem 1938 r. ustalono ostatecznie skład półbrygady i jej szczegółową dyslokację. Dowództwo półbrygady składało się z 2 oficerów zawodowych, 2 podoficerów zawodowych, kierowcy samochodu i kilku rusznikarzy. Półbrygadzie nie przydzielono praktycznie żadnych środków transportowych. W kwietniu 1939 r. ukazał się rozkaz traktujący o organizacji strzeleckich batalionów ON. II batalion strzelecki miał powstać w Lublinie, a jego organizacją miał kierować dowódca Wołyńskiej Półbrygady ON. Batalion rozpoczęto formować dopiero we wrześniu.

W planie mobilizacyjnym "W" przydzielono półbrygadę do dyspozycji Dowódcy OK nr II. Wybuch wojny zastał półbrygadę rozrzuconą na ogromnej przestrzeni. Rozkaz mobilizacji nie mógł być skutecznie wykonany z powodu braku środków łączności i nieobecności jednostek w miejscu stacjonowania - baon ON "Łuck" w końcu sierpnia wyruszył na głęboki Wołyń na ćwiczenia i po wybuchu wojny nie wszedł w ogóle do akcji, a 20 września żołnierze zostali rozpuszczeni do domów. Dowództwo półbrygady stacjonowało w Domu Żołnierza w Lublinie. 8 września dowództwo przeniosło się furmankami i piechotą na rozkaz ppłk. Synosia do Chełma. W Chełmie dowództwo rozlokowało się w domu ON koło katedry. We wsi Serebyszcze pod Chełmem znajdował się punkt zborny żołnierzy ON, dowódcą punktu był kpt. Dziekoński. 18 września półbrygada została rozwiązana.

 

Skład i obsada personalna Wołyńskiej Półbrygady ON (stan na 1 IX 1939 r.)

dowódca - ppłk Władysław Ciepielowski
zastępca dcy - ppłk Józef Synoś
oficer sztabu - kpt. Edward Aleksander Schwab

Batalion ON "Chełm" - kpt. Józef Dubiński

Batalion ON "Kowel" - kpt. Mieczysław Jan Olszański

Batalion ON "Łuck" - mjr Włodzimierz Jan Wojtych

stat4u