001.jpg002.jpg003.jpg

Śląsko-Cieszyńska Półbrygada ON

 

Obsada personalna:

dowódca - ppłk dypl. Jan Rudolf Gabryś (do lipca 1939 r.), ppłk Zygmunt Piwnicki (od lipca 1939 r.)

Batalion ON "Bielsko" - mjr Mieczysław Władysław Drabik

Batalion ON "Cieszyn I" - mjr Kazimierz Leopold Bełko

Batalion ON "Cieszyn II" - mjr Włodzimierz Antoni Kuczma

stat4u