001.jpg002.jpg003.jpg

Podkarpacka Brygada ON

Podkarpacką Półbrygadę ON zorganizowano w połowie 1937 r. na terenie Okręgu Korpusu nr X. Dowództwo stacjonowało w Przemyślu przy DOK X. W skład półbrygady wchodziły dwa bataliony ON: "Przemyśl" oraz "Sambor". 6 kwietnia 1938 r. zarządzono utworzenie trzech nowych batalionów ON: "Jarosław", "Rzeszów" i "Sanok". Przemianowano jednocześnie Podkarpacką Półbrygadę ON na Podkarpacką Brygadę ON. W maju 1939 r. utworzono w składzie brygady trzy kolejne bataliony ON: "Brzozów", "Krosno" oraz "Turka". Brygada mając w swoim składzie 6 batalionów ON typu I nie przedstawiała początkowo dużej wartości bojowej. Przewidywano dla niej zadania ochronne i wartownicze. Jedynie bataliony IV typu ("Brzozów" i "Krosno") miały wziąć udział w walce. Dowództwo Okręgu Korpusu nr X niewłaściwie opracowało system powoływania oficerów rezerwy w czasie mobilizacji, gdyż byli oni na ewidencji pułków piechoty. Latem 1939 r. próbowano uzupełnić stany osobowe i uzbrojenie sześciu batalionów do etatu IV typu. Jednak brak dostatecznej ilości broni i chaos organizacyjny niweczyły te wysiłki.

 

Obsada personalna i skład (stan na 31 III 1939 r.):

dowódca - płk Jan Stefan Kotowicz
oficer sztabu - mjr Stanisław Leonard Gawlik

 

Oddział Zwiadowców

 
Batalion ON "Brzozów" - kpt. Jan Kraus

Batalion ON "Jarosław" - kpt. Władysław Bolesław Bochenek

Batalion ON "Krosno" - kpt. Antoni Melnarowicz

Batalion ON "Przemyśl" - kpt. Mikołaj Moroz

Batalion ON "Rzeszów" - mjr Tadeusz Jan Ochęduszko

Batalion ON "Sambor" - mjr Marian Wincenty Suda

Batalion ON "Sanok" - kpt. Tadeusz Gustaw Kuniewski

Batalion ON "Turka" - mjr Stefan Chaszczyński

stat4u