001.jpg002.jpg003.jpg

Lwowska Brygada ON

Organizowanie Lwowskiej Brygady ON rozpoczęto na terenie Okręgu Korpusu nr VI 17 marca 1937 r. Początkowo na terenie OK nr VI planowano utworzyć dwie brygady ON: Lwowską i Tarnopolską oraz jedną półbrygadę - Karpacką. Jednak ze względu na zbyt małą ilość rezerwistów-Polaków zrezygnowano z tak szeroko zakrojonych planów i 10 kwietnia 1937 r. polecono sporządzić pełne wykazy możliwości rekrutacyjnych, które stały się podstawą do ustalenia właściwych rozmiarów oddziałów ON na terenie OK nr VI. Prace organizacyjne rozpoczęto po otrzymaniu wytycznych z 12 czerwca 1937 r. i szczegółowych zarządzeniach wykonawczych. W skład brygady weszły trzy bataliony ON: "Lwów I", "Lwów II" i "Brzeżany". Utworzono również oddział zwiadowców. Wiosną 1939 r. w skład brygady włączono bataliony "Sokal" i "Tarnopol". Jednocześnie wszystkie bataliony zreorganizowano na typ I.

 

Obsada personalna i skład (stan na 31 III 1939 r.):

dowódca - płk dypl. dr Franciszek Polniaszek
oficer sztabu - mjr Jan Mieczysław Berger

 

Oddział Zwiadowców

 

Batalion ON "Brzeżany" - kpt. Adam Będzikowski

Batalion ON "Lwów I" - kpt. Józef Berezowski

Batalion ON "Lwów II" - mjr Józef Walenty Smagowicz

stat4u