001.jpg002.jpg003.jpg

Karpacka Półbrygada ON

Do organizacji Karpackiej Półbrygady ON przystąpiono w połowie 1937 r. W jej skład weszły dwa bataliony ON: "Stanisławów" i "Stryj". Dowództwo i oddział zwiadowców utworzono w Stanisławowie przy 11 Dywizji Piechoty. Dowódcą został ppłk Franciszek Klein. W maju 1939 r. półbrygadę powiększono o dwa bataliony ON: "Huculski I" i "Huculski II".

 

Brygada rozpoczęła wojnę w składzie Odcinka "Węgry" Armii "Karpaty". Od 3 września miała za zadanie dozorować granicę z Węgrami.

 

 

Obsada personalna:

dowódca - ppłk Franciszek Klein
oficer sztabu - kpt. Wawrzyniec Matys

Batalion ON "Huculski I" - mjr Marian Jasiński

Batalion ON "Huculski II" - kpt. Józef Pulnarowicz

Batalion ON "Stanisławów" - mjr Władysław Welz

Batalion ON "Stryj" - mjr Józef Rymarski

Batalion ON "Turka" - mjr Stefan Chaszczyński

stat4u