001.jpg002.jpg003.jpg

Grodzieńska Półbrygada ON

Organizację Grodzieńskiej Półbrygady ON rozpoczęto w sierpniu 1937 r. Na stanowisko dowódcy brygady wyznaczono płk. dypl. Edwarda Perkowicza, który jednocześnie mianowany został kierownikiem Okręgowego Urzędu WF i PW. Nie odwołano jednak poprzedniego kierownika Okręgowego Urzędu WF i PW. Prawdopodobnie zrezygnowano z dalszego tworzenia tej jednostki.

stat4u