001.jpg002.jpg003.jpg

Górnośląska Brygada ON

Formowanie Górnośląskiej Brygady ON rozpoczęto w lipcu 1937 r. Dowódcą brygady został płk Antoni Własak. Miała ona składać się z 5 batalionów: "Katowice", "Rybnik", "Sosnowiec", "Tarnowskie Góry" i "Zawiercie". 4 września 1937 r. utworzono batalion ON "Chorzów" składający się z czterech kompanii wydzielonych z baonów "Bielsko", "Cieszyn", "Oświęcim" i "Zawiercie". Pierwsze zbiórki żołnierzy brygady odbyły się w grudniu. Na początku 1938 r. brygada nie posiadała jeszcze własnej broni. 31 maja 1938 r. w stan spoczynku przeszedł płk Własak, a nowym dowódcą brygady został płk Józef Giza. W październiku 1938 r. żołnierze brygady wzięli udział z zajęciu Zaolzia. Wiosną 1939 r. do brygady przeniesiono batalion ON "Oświęcim" ze składu Śląsko-Cieszyńskiej Brygady ON. W momencie utworzenia 55 DPRez. dowództwo brygady przekształciło się w dowództwo 201 pprez., a w jego skład weszły baony: "Katowice", "Sosnowiec" i "Zawiercie". Pozostałe bataliony: "Tarnowskie Góry", "Oświęcim" i "Rybnik" weszły w skład 203 pprez.

stat4u