001.jpg002.jpg003.jpg

Dąbrowska Półbrygada ON

Dąbrowską Półbrygadę ON zaczęto organizować w sierpniu 1939 r. w Maczkach. Jej dowódcą został ppłk Wiktor Eichler. Docelowo miała rozwinąć się w 204 pprez. W jej skład weszły nowotworzone bataliony ON "Chrzanów", "Dąbrowa Górnicza" i "Olkusz". Do 1 września nie udało się uzbroić, umundurować i wyposażyć wszystkich żołnierzy. Mimo tego żołnierze wycofali się wraz z GO "Śląsk" i wzięli udział w późniejszych walkach w składzie swojej macierzystej 55 DPRez.

 

Obsada personalna i skład (stan na 31 VIII 1939 r.):

dowódca - ppłk Wiktor Norbert Eichler

batalion ON "Chrzanów" - kpt. Tadeusz Stawicki

batalion ON "Dąbrowa Górnicza" - mjr Stanisław Tomaszewski

batalion ON "Olkusz" - kpt. Leon Schoenfeld

stat4u