001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Żywiec"

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Julian Szczerbaniewicz
dca pocztu dowódcy - st. sierż. Lemke
płatnik - plut. pchor. Rudolf Głownia

 

1 kompania ON "Żywiec"
dowódca - por. rez. Jan Nowakowski

2 kompania ON "Milówka"
dowódca -  por. rez. Stanisław Niemczyk
dca I plutonu - plut. Kazimierz Talik
dca II plutonu - NN
dca III plutonu - NN

3 kompania ON "Rajcza"
dowódca - por. rez. Sieliński
dcy plutonów - ppor. Niedziałkowski, ppor. Hronik, Haczek

kompania specjalna
dowódca - por. Bronisław Tchórzewski
dca plutonu ckm - st. sierż. Józef Fijak
dca plutonu ppanc. - (?) Markiewicz

stat4u