001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Stryj"

Batalion został utworzony w połowie 1937 r. w składzie Karpackiej Półbrygady ON. Jednostką gospodarczą był 53 pp. Tuż przed wybuchem wojny mjr Rymarski dostał przydział mobilizacyjny do Kwatery Głównej Naczelnego Wodza. W jego miejsce dowódcą baonu został mjr Aleksander Kuńciow.

Batalion rozpoczął wojnę w składzie pododcinka "Stryj" odcinka "Węgry" Armii "Karpaty". 11 września oddział osłaniał granicę polsko-węgierską w rejonie m. Tucholka. 14 września batalion został włączony w skład 3 pułku ON mjr. Welza.

 

Obsada personalna (1937 - VIII 1939):

dowódca - mjr Józef Kazimierz Rymarski

 

1 kompania ON "Stryj"
dowódca - kpt. Jan Borek

 

2 kompania ON "Żydaczów"
dowódca - kpt. Adolf Jakub Lebkühler

 

3 kompania ON "Dolina"
dowódca - kpt. Stanisław Józef Bysko

 

Obsada personalna (IX 1939):

dowódca - mjr Aleksander Kuńciow

1 kompania ON "Stryj"
dowódca - kpt. Jan Borek

 

2 kompania ON "Żydaczów"
dowódca - kpt. Adolf Jakub Lebkühler

 

3 kompania ON "Dolina"
dowódca - kpt. Stanisław Józef Bysko

stat4u