001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Starogard"

Przed wybuchem wojny batalion został podporządkowany 209 pprez., którego dowództwo przekształcono w dowództwo OW "Wisła". Batalion obsadzał zachodni brzeg Wisły w rejonie m. Opalenie. 1 września wojska niemieckie zaatakowały pluton batalionu wysunięty na prawy brzeg Wisły w rejonie m. Janowo. Pluton wycofał się bez strat na lewy brzeg za pomocą promu. Do końca dnia batalion nie miał styczności z nieprzyjacielem. 2 września w godzinach wieczornych batalion rozpoczął wycofywanie się w kierunku południowym - do mostu w Grudziądzu. Po dotarciu na miejsce okazało się, że most został już zniszczony. Zarządzono dalszy marsz na południe. 3 września dowódca batalionu dowiedział się, że w Świeciu nie ma żadnej przeprawy, rejon tego miasta jest stale bombardowany, a droga na południe - odcięta. W tej sytuacji postanowił przeprawić batalion w rejonie Sartowic za pomocą środków podręcznych. Znaleziono 3 łodzie rybackie i jedną motorową, ponadto zbito kilka tratew. W ten sposób od godz. 11 do zmroku batalion przeprawił się wraz z bronią ręczną i maszynową. Tabor pozostał na zachodnim brzegu. Nocą batalion rozpoczął marsz na Toruń. W rejonie Wabcza stoczył potyczkę z oddziałami niemieckimi. 6 września wkroczył do Torunia i został włączony w skład 27 Dywizji Piechoty jako 3 batalion 24 pp. Batalion poniósł poważne straty w czasie walk 11 września w rejonie lasu Pikutowo - Krzywe Błoto. 13 września otrzymał (jako odwód dywizji) zadanie przejścia w rejon Gostynina do Leśniewic.

 

Obsada personalna (stan na 1 IX 1939 r.):

dowódca - mjr Emil Niemiec
adiutant - por. Marian Spławski
szef baonu - st. sierż. Romuald Sosnowski
oficer gospodarczy - ppor. rez. Józef Chmielecki
lekarz - por. rez. Franciszek Połom
kapelan - ks. mjr Ignacy Stryszyk
dca plutonu łączności - ppor. rez. Adam Rokitowski
dca plutonu kolarzy - ppor. rez. Sadowski
dca plutonu moździerzy - ppor. rez. Kazimierz Zaremba
dca taborów - por. Siemok (?)

 

1 kompania ON "Starogard"
dowódca - kpt. Mieczysław Teodorczyk (do 3 IX); kpt. Julian Tarnawski (od 3 IX)
dca I plutonu - por. Konstanty Ostrowski († 1 IX)
dca II plutonu - ppor. rez. Reszke
dca III plutonu - ppor. rez. Zenon Maciejewski

 

2 kompania ON "Tczew"
dowódca - kpt. Julian Tarnawski (do 3 IX); ppor. Ostrowski (od 3 IX)
dca I plutonu - ppor. Ostrowski (do 3 IX) (por. rez. Franciszek Czerwiński ?)
dca II plutonu - ppor. rez. Jan Cybula (ppor. Bernard Puppel ?)
dca III plutonu - ppor. rez. Leon Gończ

 

3 kompania ON "Gniew"
dowódca - kpt. Wincenty Warszawski
dca I plutonu - ppor. rez. Marian Wojak
dca II plutonu - ppor. rez. Jerzy Wiaźmin († 11 IX)
dca III plutonu - ppor. rez. Walter Blank

 

kompania ckm
dowódca - por. Stanisław Brożek
dca I plutonu - ppor. rez. Feliks Morkowski († 28 IX)
dca II plutonu - ppor. rez. Jan Donaj
dca III plutonu - ppor. rez. Józef Góral

stat4u