001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Stanisławów"

Batalion został utworzony w połowie 1937 r. w składzie Karpackiej Półbrygady ON. Jednostką gospodarczą był 48 pp.

Batalion rozpoczął wojnę w składzie Odcinka "Węgry" Armii "Karpaty". W pierwszych dniach wojny mjr Welz objął dowództwo pododcinka "Stryj", dowództwo batalionu przejął kpt. Wilczewski, a kompanię kpt. Wilczewskiego przejął por. rez. Stanisław Chrzanowski. 11 września oddział osłaniał granicę polsko-węgierską w rejonie m. Sławsko. 14 września wszedł (bez kompanii kpt. Grabałowskiego, która pozostała w rejonie Sławska) w skład 3 pułku ON zorganizowanego w ramach GO "Stryj" gen. Dembińskiego i przeszedł w rejon Niniów Dolny-Lisowice. Dowódcą pułku został mjr Welz. 19 września w Wyszkowie kompania kpt. Grabałowskiego dołączyła do 3 pułku ON, a 20 września całość przekroczyła granicę polsko-węgierską na Przełęczy Wyszkowskiej.

 

 

Obsada personalna (stan na 1 IX 1939 r.):

dowódca - mjr Władysław Romuald Welz
adiutant - ppor. Kaszyński

 

1 kompania ON "Stanisławów"
dowódca - kpt. Edward Jerzy Grabałowski

 

2 kompania ON "Tłumacz"
dowódca - kpt. Niedzielski
dca I plutonu - ppor. Sokolnik

 

3 kompania ON "Kałusz"
dowódca - kpt. Leon Wilczewski

 

kompania ckm
dowódca - kpt. Jerzy Tadeusz Dunin-Bartodziejski
dca I plutonu - por. rez. Józef Jan Roman Staszyszyn
dca II plutonu - ppor. rez. Czesław Adam Bajorek

stat4u