001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Oborniki"

Batalion został utworzony w maju 1939 r. w składzie Poznańskiej Brygady ON. Pod koniec czerwca batalion został podporządkowany dowódcy 14 DP. W sierpniu żołnierze batalionu odbywali ćwiczenia w rejonie Rożnowo-Łukowo. Batalion został zmobilizowany 24 sierpnia i rozlokowany w pobliżu Obornik.

3 września w godzinach wieczornych batalion opuścił zajmowane pozycje i wyruszył przez Poznań w kierunku Kutna. Od 6 września batalion stanowił odwód zgrupowania ON płk. Siudy w lesie na wschód od m. Ignacewo. 8 września został przesunięty w rejon Piotrkowa Kujawskiego z zadaniem osłony zgrupowania od północy. Pierwszy kontakt z nieprzyjacielem nastąpił 10 września w rejonie m. Radziejów Kujawski. 11 września batalion miał dozorować odcinek Izbica Kujawska-Lubraniec-Osięciny. 12 września wraz z II baonem 22 pp i baterią 9 pal został skierowany do odwodu GO gen. Tokarzewskiego. Tego samego dnia żołnierze 3 kompanii po krótkiej walce wzięli do niewoli 7 jeńców, tracąc 3 lekko rannych. W kolejnych dniach batalion wycofywał się w kierunku na Gąbin. 15 września oddział dociera w rejon m. Studzieniec. 17 września żołnierze mieli zająć pozycje w rejonie m. Uderz, jednak ze względu na ataki lotnictwa nieprzyjaciela na miejsce dotarły jedynie 2 i część 3 kompanii, wielu żołnierzy odłączyło się od batalionu. Na pozycjach pod Uderzem zginął od broni pokładowej niemieckiego samolotu m.in. kpt. Oleszek. 18 września większość żołnierzy dostała się do niewoli niemieckiej, część podjęła się próby przebicia pojedynczo lub w małych grupach na wschód.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Jan Furmanowicz
adiutant - ppor. rez. Tadeusz Pietz
szef batalionu - sierż. Ignacy Parzysz
lekarz - ppor. rez. Stanisław Nurczyk
kierownik kancelarii - sierż. Dębski
dca plutonu zwiadu - ppor. rez. Stanisław Binek
dca plutonu ppanc. - por. rez. Jan Bednarczyk

 

1 kompania ON "Oborniki"
dowódca - ppor. rez. Izydor Kosiak
szef kompanii - sierż. Andrzej Aleksy
podoficer broni - kpr. rez. Marcin Sommerfeld
dca I plutonu - ppor. rez. Władysław Jurek
dca II plutonu - ppor. rez. Henryk Goldman
dca III plutonu - ppor. rez. Felicjan Dąbkowski
dca plutonu ckm - chor. Piotr Skrzypczak

 

2 kompania ON "Rogoźno"
dowódca -  kpt. rez. Marian Oleszek († 17 IX)
szef kompanii - sierż. Leon Wojtkowiak
podoficer broni - kpr. rez. Stanisław Ptaszyński
podoficer gospodarczy - sierż. Wincenty Jarosz
dca I plutonu - por. rez. Władysław Siekierski
dca II plutonu - ppor. rez. Alojzy Schwark
dca III plutonu - ppor. rez. Franciszek Stachowiak
dca plutonu ckm - NN

 

3 kompania ON "Murowana Goślina"
dowódca - kpt. rez. Zygmunt Rakoczy
szef kompanii - sierż. Bernard Rochowiak
podoficer broni - plut. Mieczysław Szymański
dca I plutonu - ppor. rez. Jan Leśnik
dca II plutonu - ppor. rez. Mieczysław Glaziński
dca III plutonu - NN
dca plutonu ckm - plut. Polus

stat4u