001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Mazury II"

Batalion ON "Mazury II" ("Mława") został sformowany w maju 1939 r. na terenie Okręgu Korpusu Nr I. Dowódcą batalionu został kpt. Józef Stanisław Kiernożycki, który równocześnie pełnił obowiązki komendanta Obwodu WF i PW w Mławie. Batalion wszedł w skład Warszawskiej Brygady ON. Dowództwo batalionu, pododdziały specjalne i wszystkie kompanie stacjonowały w Mławie. Pod względem gospodarczym batalion podlegał 32 pp.

 

Obsada personalna:


dowódca - kpt. Józef Stanisław Kiernożycki (do 4 IX), kpt. Feliks Dąbecki (od 4 IX)
adiutant - ppor. rez. Lucjan Gorząch
szef baonu - st. sierż. Lisowski
dca plutonu zwiadu - ppor. rez. Józef Śliwiński
dca plutonu łączności - st. sierż. rez. Antoni Burakowski
dca plutonu ppanc - ppor. rez. Stanisław Syryczyński
lekarz - ppor. rez. Maksymilian Korytowski
oficer płatnik - por. rez. Stanisław Konferowicz

 

1 kompania ON
dowódca - kpt. Feliks Dąbecki (do 4 IX), por. rez. Józef Truszczyński (od 4 IX do śmierci)

2 kompania
dowódca - por. rez. Zygmunt Stelągowski († 2 IX)

3 kompania
dowódca - por. Roman Smenda (do 2 IX), por. rez. Jan Kłobukowski (od 2 IX)

stat4u