001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Mazury I"

Batalion ON "Mazury I" ("Działdowo") został sformowany w maju 1939 r. na terenie Okręgu Korpusu Nr I. Dowódcą batalionu został kpt. Kazimierz Mordzewski, który równocześnie pełnił obowiązki komendanta Obwodu WF i PW w Działdowie. Batalion wszedł w skład Warszawskiej Brygady ON. Sztab batalionu, pododdziały specjalne oraz pierwszą i drugą kompanię zorganizowano w Działdowie - dowództwo mieściło się w gmachu Muzeum Mazurskiego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego (obecnie Króla Władysława Jagiełły), a koszary w Szkole Rzemieślniczej przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Hallera. Trzecia kompania stacjonowała w Lidzbarku. Pod względem gospodarczym batalion podlegał III/32 pp. W sierpniu 1939 r. batalion przeszedł pod rozkazy dowódcy Nowogródzkiej BK w składzie Armii "Modlin".
W chwili wybuchu wojny 1 kompania znajdowała się na pozycjach obronnych na północny-zachód od Działdowa w rozwidleniu torów kolejowych. Dowództwo miało swoją siedzibę w majątku Baranówka. 2 kompanii przydzielono rejon wsi Kisiny za rzeką Działdówka, natomiast 3 kompania rozlokowana została w okolicach Lidzbarka. Około godziny piątej żołnierze 2 kompanii napotkali 3-osobowy zwiad niemiecki. W wyniku wymiany strzałów 2 Niemców zostało zabitych, trzeci uciekł. O północy batalion opuścił pozycje; pierwsza kompania wycofała się przez Księży Dwór, Rywociny do Kęczewa, druga kompania dotarła do Kęczewa przez Kurki. Tym samym batalion zajął pozycje na prawym skrzydle 27 pułku ułanów. Na rozkaz dowódcy armii batalion został przekazany 20 DP. 2 września batalion przemaszerował - jako odwód 20 DP - w rejon miejscowości Turza. W trakcie odwrotu 20 DP baon uległ rozproszeniu, podobnie jak pozostałe oddziały dywizji. Znaczna ilość żołnierzy ON dotarła do Warszawy i wzięła udział w jej obronie.


Obsada personalna:


dowódca - kpt. Kazimierz Mordzewski
adiutant - NN
lekarz - ppor. rez. Edward Bieńka
dca plutonu ppanc - por. Feliks Guzowski

1 kompania
dowódca - kpt. rez. Stanisław Klementowski
dowódcy plutonów:
- ppor. rez. Stanisław Lisowski
- ppor. rez. Stanisław Sajdakowski
- ppor. rez. Leon Szpręga
dca plutonu ckm - ppor. rez. Franciszek Chudy

2 kompania
dowódca - ppor. rez. Szczepan Kochanowski
dca I plutonu - ppor. rez. Wojciech Olszewski
dca II plutonu - ppor. rez. Roman Stryjkowski
dca III plutonu - NN
dca plutonu ckm - ppor. rez. Franciszek Nastróżny

3 kompania
dowódca - por. Bolesław Pałczyński

stat4u