001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Lubliniec"

Batalion ON "Lubliniec" (w niektórych opracowaniach znany pod nazwą batalion ON "Kosięcin") został sformowany w maju 1939 r. w składzie Sieradzkiej Brygady ON w oparciu o Obwód Przysposobienia Wojskowego nr 174. Jednostką gospodarczą batalionu był 74 pułk piechoty z Lublińca. Dowództwo batalionu ulokowano w Lublińcu, pododdziały specjalne i 1 kompania stacjonowała w Woźnikach, 2 kompania w Kosięcinie (Koszęcinie), a 3 kompania - w Kamienicy Polskiej. Dowódcą batalionu został mjr Franciszek Żak. 24 sierpnia żołnierze zajęli pozycje obronne w rejonie Koszęcina.

Tuż przed wybuchem wojny batalion został przydzielony do 3 pułku ułanów ze składu Krakowskiej Brygady Kawalerii z Armii "Kraków". Dowódca brygady, gen. bryg. Zygmunt Piasecki wzmocnił batalion plutonem ckm. 1 września około godz. 8-9 batalion został wyparty z Koszęcina przez silne uderzenie czołgów z 2 Dywizji Lekkiej. Odwrót żołnierzy osłaniał II batalion 74 pp oraz pluton artylerii z 7 pal. Żołnierze wycofywali się w dwóch grupach - jedna z Koszęcina drogą przez las Lipowiec - Łazy - Babienicę, a druga z rejonu Koszęcin-Piasek skrajem lasu przez Prądy i dalej na Psary. 2 września rano żołnierze zbierali się w rejonie Ligoty Woźnickiej-Czarnego Lasu. Około godz. 9, ze względu na silny napór oddziałów 2 Dywizji Lekkiej na pozycje obronne, dowódca brygady, gen. Piasecki wydał rozkaz odwrotu w kierunku Zawiercia. 3 września żołnierze batalionu zostali omyłkowo ostrzelani przez 51 dywizjon pancerny w lesie koło Żarek. Skutkiem tego incydentu była utrata łączności z Krakowską BK. Stan liczebny batalionu bardzo szybko topniał ze względu na długie, forsowne przemarsze oraz ciągły kontakt z nieprzyjacielem. Do Koniecpola dotarł mając liczebność kompanii. Tam został rozbity, a jego resztki przeprawiły się przez Wisłę.

 

Obsada personalna:

dowódca - mjr Franciszek Jan Żak

 

1 kompania ON "Koszęcin"
dowódca - por. Paweł Jan Turski

 

2 kompania ON "Woźniki"
dowódca - por. Albin Dąbrowski

 

3 kompania ON "Kamienica Polska"
dowódca - por. Karol Szostok

stat4u