001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Krosno"

Batalion rozpoczął wojnę w składzie 3 Brygady Górskiej. 1 września zamykał drogę na Krosno pod Tylawą. 8 września batalion miał obsadzić odcinek Równe - Rogi - Wrocanka, na miejsce przybył w godzinach porannych. Około godz. 19 oddziały niemieckie skutecznie zaatakowały pozycje batalionu w m. Równe. 9 września rano odwód batalionu w sile dwóch plutonów wykonał kontratak, który nie powiódł się. Ok. godz. 5 batalion został wycofany na rozkaz ppłk. Zachodniego przez Rogi - Iwonicz - Rymanów do Olchowiec. W czasie odwrotu, między Klimkówką, a Rymanowem na 3 kompanię por. Parylaka uderzył niemiecki oddział zmotoryzowany, powodując straty w zabitych i rannych. Zginął m.in. dca plutonu km, ppor. Przybyłek.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Antoni Melnarowicz
adiutant - ppor. Kwiatkowski
lekarz - ppor.  lek. Władysław Glazar
oficer gospodarczy - por. Jan Maślanka
dca plutonu km - ppor. Benedykt Jan Przybyłek
dca plutonu ppanc - ppor. rez. Stefan Nerowski

 

1 kompania ON "Krosno"
dowódca - kpt. Aleksander Moreń
dca I plutonu - por. rez. Julian Bronisław Muller
dca II plutonu - ppor. rez. dr Witold Józef Fang
dca III plutonu - por. rez. Lucjan Średnicki

 

2 kompania ON "Dukla"
dowódca - kpt. st. sp. Ziemowit Piotr Dobrzański
dca I plutonu - por. Górski
dca II plutonu - por. Marian Paczosa
dca III plutonu - ppor. rez. Jan Kuziara

 

3 kompania ON "Frysztak"
dowódca - por. Władysław Parylak
dca I plutonu - ppor. rez. Piotr Wargocki
dca II plutonu - ppor. rez. Piotr Dynia
dca III plutonu - ppor. rez. Bohdan Józef Lesikowski

stat4u