001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Kowel"

Batalion został utworzony latem 1938 r. w składzie Wołyńskiej Półbrygady ON. Gospodarczo podlegał 50 pp w Kowlu.

 

Wybuch wojny zastał batalion w Kowlu. Do 11 września nie otrzymał żadnych zadań bojowych. Między 11 a 14 września przeprowadzono reorganizację batalionu. Otrzymał on nazwę Batalion Obrony Kowla. Po ukończeniu reorganizacji żołnierze zajęli pozycje na przedpolu miasta, okopując się. 17 września batalion ruszył na południe, ku granicy z Rumunią.

 

Obsada personalna (stan na 31 III 1939 r.):

dowódca - kpt. Mieczysław Jan Olszański

 

1 kompania ON "Kowel"
dowódca - por. Walerian Mielczarek

 

2 kompania ON "Włodzimierz"
dowódca - kpt. Leon Ptasznik

 

3 kompania ON "Kamień Koszyrski"
dowódca - por. Piotr Bolesław Flisiuk

stat4u