001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Huculski II"

Batalion został utworzony wiosną 1939 r. w Nadwórnej w składzie Karpackiej Brygady ON. Żołnierze nie otrzymali broni zespołowej. Kilka tygodni przed wybuchem wojny zostali przerzuceni do Delatyna, zajęli także pozycje obronne na Przełęczy Tatarskiej w rejonie wsi Jabłonica.

Batalion rozpoczął wojnę w składzie Odcinka "Węgry" Armii "Karpaty". Oddział osłaniał granicę polsko-węgierską w rejonie Osmołody. 21 września, na rozkaz dowódcy Karpackiej Brygady ON, a zarazem pododcinka "Delatyn" - ppłk. Kleina, batalion przekroczył granicę. Część żołnierzy opuściła oddział i udała się do swoich domów.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Józef Pulnarowicz

1 kompania ON "Nadwórna"
dowódca -

2 kompania ON "Worochta"
dowódca -

stat4u