001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Huculski I"

Batalion rozpoczął wojnę w składzie Odcinka "Węgry" Armii "Karpaty". 11 września oddział osłaniał granicę polsko-węgierską na odcinku Mikuliczyn-Czeremosz. 21 września, na rozkaz dowódcy Karpackiej Brygady ON, a zarazem pododcinka "Delatyn" - ppłk. Kleina, batalion przekroczył granicę.

 

Obsada personalna:

dowódca - mjr Marian Jasiński

1 kompania ON "Kołomyja"
dowódca - kpt. Julian Hanus

 

2 kompania ON "Kosów Pokucki"
dowódca - ppor. kontr. Mieczysław Juny

 

3 kompania ON "Śniatyń"
dowódca -

stat4u