001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Gorlice"

Batalion utworzono w maju 1939 r. w składzie Podhalańskiej Brygady ON. Pod koniec sierpnia na wniosek mjr. Łepkowskiego i burmistrza Gorlic z członków Związku Strzeleckiego, uczniów gimnazjum i szkół średnich została utworzona dodatkowa kompania strzelecka. 24 sierpnia 1939 r. żołnierzy batalionu powołano na ćwiczenia.

Batalion rozpoczął wojnę w składzie 2 Brygady Górskiej. 1 września baon (bez 3 kompanii) zamykał drogę na Gorlice w rejonie Gładyszowa. 3 kompania wraz z 8 kompanią 1 psp i kompanią zwiadowców tego pułku zamykała drogę na Gorlice w rejonie Uścia Ruskiego. 5 września wraz z OW 1 psp odparł pod Hańczową i Gładyszowem podjazdy niemiecko-słowackie. Przed świtem 7 września bataliony wycofał się z Gładyszowa do Folusza, pozostawiając w Zdyni III pluton 1 kompanii wraz z drużyną km. Pluton ten został zaatakowany przez pododdziały niemieckiej 1 DG i stawił skuteczny opór, a następnie wycofał się w ślad za resztą batalionu. Nocą z 7 na 8 września batalion odszedł do rejonu Krościenka Wyżnego. W godzinach wieczornych 8 września batalion wraz z baonami ON "Nowy Sącz" i "Sambor" został zaskoczony i rozbity przez niemiecki oddział zmotoryzowany "Lang" z 1 DG w rejonie Krościenka Wyżnego. Resztki batalionów wycofały się o świcie 9 września na Sanok i Brzozów.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Stanisław Czwiertnia
lekarz - ppor. Jan Miskowicz
oficer gospodarczy - ppor. Eugeniusz Adamowski
podoficer gospodarczy - sierż. Franciszek Miklaszewski
płatnik - ppor. Leopold Siewierski
dca plutonu ppanc. - ppor. Olszewski
dca plutonu kolarzy - ppor. Klemens Jurek

 

1 kompania ON "Gorlice I"
dowódca - kpt. Józef Fryzel
dca I plutonu - ppor. Kazimierz Ryndak
dca II plutonu - ppor. Orłowicz
dca III plutonu - ppor. rez. Tadeusz Mołodecki

 

2 kompania ON "Gorlice II"
dowódca -  por. Stanisław Galiński
szef kompanii - plut. Franciszek Leśniak
dca I plutonu - ppor. Jan Pabis
dca II plutonu - ppor. Paweł Niedermajer
dca III plutonu - ppor. Filipek

 

3 kompania ON "Biecz"
dowódca - ppor. Cichocki
dca I plutonu - ppor. Franciszek Tworek
dca II plutonu - ppor. rez. Mieczysław Burczyk
dca III plutonu - NN

 

4 kompania
dowódca - ppor. Adam Szatko
szef kompanii - plut. Jakub Rzepecki
dca I plutonu - ppor. rez. Adam Marcinkiewicz
dca II plutonu - NN
dca III plutonu - NN

 

kompania ckm
dowódca - NN

stat4u