001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Gdynia II"

Tworzenie batalionu rozpoczęto jesienią 1937, a ukończono wiosną 1938 roku w składzie Morskiej Brygady ON. Jednostką gospodarczą był 2 mbs. Żołnierze otrzymali mundury sukienne wz. 36. Batalion uzbrojono w karabiny mauser dopiero w kwietniu 1939 r. Żołnierze rekrutowali się głównie ze Śródmieścia, portu, Grabówka i Chylonii. 24 sierpnia 1939 r. o godz. 8 został zarządzony alarm. Wieczorem żołnierze zostali załadowani na stacji kolejowej Chylonia do wagonów i przewiezieni do Kartuz. Na miejscu rozpoczęli przygotowywanie stanowisk obronnych w rejonie m. Kobysewo. Zadaniem baonu była osłona Kartuz z kierunku Gdańska.

1 września o godz. 14 żołnierze dostali rozkaz opuszczenia stanowisk i wymaszerowania w kierunku Kościerzyny i dalej na południe w celu nawiązania łączności z Pomorską BK. 3 września batalion dotarł w rejon m. Czarna Woda, 4 września ominął od wschodu m. Osie, a 5 września w rejonie leśniczówki Kwiatki dowódca z powodu braku żywności i łączności z Pomorską BK rozwiązał batalion z nakazem samodzielnego przebijania się żołnierzy w kierunku południowym. Dowódca kompanii ON "Gdynia V", kpt. Ziobrowski nie dopuścił do dezorganizacji podległego mu oddziału i kontynuował marsz na południe, prowadząc działania partyzanckie. Do niewoli oddział dostał się dopiero 13 (wg. innych źródeł 15) września w rejonie leśniczówki Nowy Mostek.

 

Obsada personalna:

dowódca - mjr Władysław Sikorski

 

1 kompania ON "Gdynia IV"
dowódca - kpt. Tadeusz Adam Fritz

 

2 kompania ON "Gdynia V"
dowódca - kpt. Michał Antoni Julian Ziobrowski

 

3 kompania ON "Gdynia VI"
dowódca - kpt. Kazimierz Osuch-Nowicki

stat4u