001.jpg002.jpg003.jpg

Batalion ON "Brzozów"

Batalion rozpoczął wojnę w składzie 3 Brygady Górskiej. 1 września zamykał drogę na Rymanów w rejonie Jaślisk. W nocy z 5 na 6 września 3 kompania batalionu wraz z 5 kompanią 2 pp KOP "Karpaty" dokonała wypadu odwetowego na Čertižné w Słowacji. 8 września batalion otrzymał rozkaz obsadzenia (wraz z II/2 pp KOP "Karpaty") linii Rymanów - Wróblik Szlachecki. W godzinach rannych 9 września nieprzyjaciel siłami oddziału zmotoryzowanego "Wintergerst" przełamał obronę na północnym skrzydle. Batalion został rozbity i wycofał się w drobnych grupach w kierunku Sanoka.

 

Obsada personalna:

dowódca - kpt. Jan Kraus

 

1 kompania ON "Rymanów"
dowódca - ppor. kontr. Władysław Antoni Fludziński
dca I plutonu - ppor. rez. Hyriak
dca II plutonu - ppor. rez. Ludwik Grzegorczyk
dca III plutonu - ppor. rez. Żelnik

 

2 kompania
dowódca - kpt. Witold Zachariasz Wolfram

 

3 kompania
dowódca - kpt. Stanisław Godawa

stat4u